Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24624
Title: Hoàng “Thánh Gióng”
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Hoàng “Thánh Gióng”
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.67-69
Abstract: Buổi họp Đảng ủy tiếp theo chỉ cách cuộc họp trước chưa đầy một tháng, ông Háo đã có nhận xét rất hay, rất tốt về Hoàng: ông nói: "Đó là con người đầy nghị lực, có tới bốn bằng Đại học, viết rất tốt đề cương công việc, ông khẳng định rằng Hoàng hoàn toàn có thể đáp ứng tốt yêu cầu công việc và ông đề nghị Đảng ủy tiếp nhận Hoàng về làm việc!
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24624
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
576.87 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.132.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.