Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24627
Title: UBKT tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm
Authors: Võ, Văn Sớm
Keywords: UBKT tỉnh ủy Tây Ninh
Thực hiện tốt
Nhiệm vụ trọng tâm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.24-26
Abstract: Năm 2019, từ kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và trách nhiệm tỉnh ủy viên tham gia xây dựng tổ chức đảng nơi công tác đối với đồng chí tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, UBKT tỉnh ủy chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy và 3 đồng chí lãnh đạo trong Ban Giám đốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24627
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
616.4 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.