Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24634
Title: Cải thiện hình ảnh du lịch Cần Thơ trong xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương
Authors: Huỳnh, Thị Thùy Dương
Huỳnh, Văn Tùng
Keywords: Cải thiện hình ảnh du lịch Cần Thơ
Trong xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Du lịch Việt Nam;Số 11 .- Tr.31-33
Abstract: Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương. được trung ương hỗ trợ để phấn đấu trở thành trung tâm đa chức năng, có sức lan tỏa về kinh tế, văn hóa, xã hội, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh đối với vùng đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL). Bài viết làm rõ hình ảnh du lịch tại Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện hình ảnh du lịch thành phố, hướng đến việc khai thác, sử dụng và phát triwen tiềm năng du lịch hiện có, đóng góp cho công tác xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24634
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
670.56 kBAdobe PDF
Your IP: 44.197.231.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.