Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24639
Title: Chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên
Authors: Ban, Biên Tập (Tạp chí Kiểm tra)
Keywords: Chính sách bảo hiểm y tế
Đối với học sinh, sinh viên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.82
Abstract: Thời gian qua, công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV) luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của cả hệ thống chính trị. Ngành BHXH đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả chính sách BHYT HSSV, số lượng HSSV tham gia BHYT ngày càng tăng. Tỷ lệ bao phũ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV) có sự phát triển ổn định, tăng dần qua các năm. Nếu như năm học 2009-2010 cả nước mới có khoảng 10,7 triệu (gần 70%) HSSV tham gia, thì đến năm 2016 đã có hơn 15,9 triệu em (đạt tỷ lệ hơn 92,5%) tham gia; năm 2017, hơn 16 triệu em tham gia, chiếm hơn 93% và đến năm học 2018-2019 đã có hơn 17 triệu (chiếm 95,3%) HSSV tham gia BHYT.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24639
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
201.15 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.212.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.