Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24653
Title: Thực trạng khó khăn tâm lý của học sinh và nhu cầu sử dụng ứng dụng tư vấn tâm lý trong trường học
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Phương
Trần, Thành Nam
Trần, Văn Công
Keywords: Công nghệ thông tin
Học đường
Nhu cầu
Sức khỏe tâm thần
Truyền thông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(10) .-Tr.1-6
Abstract: Trong bổi cánh xã hội của cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, ứng dụng của công nghệ vào tư vấn tâm lý đang thu hút sự quan tâm của các cá nhân, xã hội và giới khoa học. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng khó khản tâm lý của học sinh THPT và nhu cầu tư vấn tâm lý của các em thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh/máy tính bảng..., đồng thời tìm hiểu những mong muốn của học sinh TIHPT đối với ứng dụng này. Khách thể điều tra gồm 340 học sinh THPT trên địa hàn Hà Nội. Kết quả cho thấy, cảm xúc và học tập là lĩnh vực khó khăn tâm lý mà học sinh gặp phải nhiều nhất. Các em cũng mong muốn được tư vấn tâm lý đối với những khó khăn gặp phải và hình thức tư vấn được lựa chọn nhiều nhất là trực tuyến (qua ứng dụng trên điện thoại, email, video call...). Đối với ứng dụng, các em cũng có một số yêu cầu về: chi phí, hình thức thanh toán, hệ điều hành, phong cách, bảo mật... Mô hình ứng dụng tư vấn tâm lý dành cho học sinh THPT cũng được đề xuất. Kết quả nghiên cứu này sẽ là một trong những cơ sở tham khao hữu ích cho việc phát triển ý tưởng xây dựng ứng dụng công nghệ trong tương lai cho học sinh Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24653
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.