Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24710
Title: Sự cần thiết ban hành Quy định về thẩm quyền của UBKT trong việc thu hồi, xử lý, quản lý, sử dụng tiền vi phạm qua kiểm tra
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Sự cần thiết ban hành Quy định
Về thẩm quyền của UBKT
Trong việc thu hồi
Xử lý
Quản lý
Sử dụng tiền vi phạm qua kiểm tra
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.34-36,72
Abstract: Trong những năm qua, UBKT các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng theo quy định của Điều lệ Đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh; về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24710
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
805.61 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.