Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24716
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLiêu, Kim Phượng-
dc.contributor.authorBùi, Thị Luận-
dc.contributor.authorVũ, Thị Tuyền-
dc.date.accessioned2020-06-14T13:20:43Z-
dc.date.available2020-06-14T13:20:43Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-4794-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24716-
dc.description.abstractĐá móng carbonate tuổi Paleozoic khu vực tây bắc bể Sông Hồng trong những năm gần đây đã khai thác được dòng dầu có giá trị thương mại. Đây là đối tượng đang được quan tâm của các công ty trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Tuy nhiên, đá móng carbonate khu vực này chưa được nghiên cứu chi tiết về đặc tính thạch học và sự biến đổi sau trầm tích. Vì thế, nội dung của bài báo này chủ yếu tập trung phân tích và nghiên cứu chi tiết về thành phần thạch học nhằm xác định tướng đá carbonate cũng như sự biến đổi sau trầm tích.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesKhoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(08) .-Tr.1-6-
dc.subjectBể Sông Hồngvi_VN
dc.subjectBiến đổi sau trầm tíchvi_VN
dc.subjectĐá carbonatevi_VN
dc.subjectMôi trường trầm tíchvi_VN
dc.subjectTướng thạch họcvi_VN
dc.titleNghiên cứu thạch học và sự biến đổi sau trầm tích của đá móng carbonate tuổi Paleozoic ở phía tây bắc bể Sông Hồngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.