Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24726
Title: Đôi điều hiểu biết về sinh vật ngoại lai ở Việt nam
Authors: Bùi, Công Hiển
Keywords: Đôi điều hiểu biết về sinh vật ngoại lai ở Việt nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 09(726) .- Tr.52-53
Abstract: Sinh vật ngoại lai là một thuật ngữ để chỉ một loài sinh vật từ một đơn vị địa lý hành chính (vùng lãnh thổ) khác xâm nhập vào và gây ra những tác hại, tiêu cực cho môi trường hay con người. Tuy nhiên theo quy luật tự nhiên, sinh vật không bao giờ “đứng yên” một chỗ. Chúng thường xuyên và liên tục vận động, phát tán một cách chủ động hay bị động. Một số nước còn chủ động nhập những sinh vật được cho là có hại để nghiên cứu và khai thác phục vụ đời sống... Điều này có nghĩa, chúng ta cần phải tiếp cận và hiểu biết những sinh vật lạ để sử dụng hay khống chế một cách khoa học và chủ động.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24726
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
496.56 kBAdobe PDF
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.