Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24733
Title: Khảo sát điều kiện tách chiết sophorolipid từ dịch lên men Candida bombicola và thử nghiệm hoạt tính sinh học
Authors: Lê, Phước Thọ
Trần, Tấn Phát
Dương, Thị Thanh Thảo
Lê, Thị Thu Hương
Nguyễn, Hoàng Dũng
Đinh, Minh Hiệp
Nguyễn, Thị Bạch Huệ
Keywords: Candida bombicola
Chống oxy hoá
Dung môi
Kháng khuẩn
Sophorolipid
Tách chiết
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(01) .-Tr.70-75
Abstract: Sophorolipid (SL) là chất hoạt động bề mặtsinh học tiềm năng với khả năng phân giải sinh học cao, độc tính thấp và thânthiện với môi trường, được sản xuất bởi quá trình lên men từ loài nấm men antoàn Candida bombicola. Để tách chiết SL từ dịch lên men có hiệu suất và hoạttính sinh học cao, quy trình tách chiết phù hợp đã được tiến hành khảo sát. Kếtquả cho thấy, điều kiện phù hợp để tách chiết SL từ dịch lên men Candidabombicola là sử dụng hệ dung môi ethyl acetate:dịch lên men 1:1 (v:v); petroleumether:methanol:dịch lên men 1:1:1 (v:v:v) đạt hiệu suất tách chiết SL từ 90%trở lên và khả năng loại béo đạt 97% trở lên khi tổng hàm lượng SL và dầu đậunành có trong dịch lên men không vượt quá 20%. Hiệu suất thu hồi các dung môiethyl acetate (EtAc), methanol (MeOH), petroleum ether (PE) trong quá trìnhtách chiết SL từ dịch lên men có tổng hàm lượng SL và dầu đậu nành từ 2-20% lầnlượt là từ 91-92%, 78-83%, 32-43%. SL có nồng độ 100 mg/ml có khả năng khángkhuẩn tốt nhất đối với Bacillus spizizenii (13,67±0,58 mm), tiếp theo làStaphylococcus aureus (12,67±1,15 mm), Pseudomonas aeruginosa (11,33±0,58 mm)và Escherichia coli (9,67±0,58 mm). Khả năng chống oxy hóa của SL đạt giá trịIC50 là 6,024 mg/ml. Các kết quả trên cho thấy tiềm năng cao của SL cho các ứngdụng trong lĩnh vực mỹ phẩm, chất tẩy rửa và các ứng dụng thương mại khác liênquan đến chất hoạt động bề mặt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24733
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.