Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24742
Title: Thành tựu mới trong giải mã hệ gen thực vật
Authors: Chu, Đức Hà
Nguyễn, Thị Duyên
Phạm, Phương Thu
La, Việt Hồng
Lê, Huy Hàm
Phạm, Xuân Hội
Trần, Phan lam Sơn
Keywords: Thành tựu mới trong giải mã hệ gen thực vật
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 08(725) .- Tr.57-59
Abstract: Mới đây, nỗ lực của các nhà khoa học đã được ghi nhận trong việc giải mã thành công trình tự hệ gen của 689 loài thực vật bậc cao ở Trung Quốc - một trong những nghiên cứu dữ liệu lớn đầu tiên trên thế giới được tiến hành trên đối tượng thực vật. Kết quả nghiên cứu là những tiền đề quan trọng cho việc nhận dạng các loài thực vật mới bằng công nghệ ADN mã vạch cũng như cung cấp những dữ liệu quan trọng về một số gen tiềm năng nhằm cải thiện tính di truyền ở cây trồng. Trong bài viết này, các tác giả tóm lược các kết quả chính của dự án giải mã hệ gen thực vật của các nhà khoa học Trung Quốc, từ đó đề xuất một số hướng nhằm khai thác tối đa những thành tựu này phục vụ nghiên cứu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24742
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.