Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24749
Title: Thiết kế và quản lí lớp học online bằng Scratch
Authors: Trần, Thị Ngọc Ánh
Keywords: Quản lí
Lớp học
Scratch
Online
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 458 .-Tr.7-10,55
Abstract: Quản lí lớp học online có thể được tiến hành bằng nhiều cách khác nhau với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Tuy nhiên, Scratch có thể xem là một trong những công cụ hiệu quả đối với giáo viên trong việc này vì sự đơn giản, hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt và dễ sử dụng. Bài viết tập trung phân tích các tính năng của Scratch trong việc hỗ trợ giáo viên quản lí lớp học online.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24749
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.84 MBAdobe PDF
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.