Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24751
Title: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm góp phần ổn định tình hình
Authors: Trọng Đức
Keywords: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Góp phần ổn định tình hình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.54-55
Abstract: Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) luôn đoàn kết, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh vào điều kiện thực tiễn địa phương, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, được tỉnh xác định là huyện trọng điểm công nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24751
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
422.89 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.