Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24778
Title: Đảng bộ quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Lương Đức
Keywords: Đảng bộ quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng)
Nâng cao hiệu quả
Công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.52-53
Abstract: Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III đề ra, đồng chí Trần Anh Đức, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ cho biết: Trong thời gian tới, Đảng bộ quận tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng lãnh đạo, thực hiện thường xuyên và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, quy chế làm việc; tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24778
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
400.42 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.