Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24781
Title: Tổng hợp vật liệu xốp cách nhiệt thân thiện với môi trường
Authors: Lê, Tiến Khoa
Keywords: Tổng hợp vật liệu xốp cách nhiệt
Thân thiện với môi trường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 09(726) .- Tr.61-64
Abstract: Trong một thời gian dài, các vật liệu xốp bọt biển dựa trên polystyrene đã được khuyến khích sử dụng cho các mục đích lưu trữ và tiết kiệm năng lượng nhờ khả năng cách nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, những vật liệu này luôn ẩn chứa nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe con người cũng như môi trường sống do thành phần styrene độc hại và tính chất không phân hủy sinh học của chúng. Gần đây, nhóm nghiên cứu của GS Amir Ameli (Phòng thí nghiệm Vật liệu y sinh, Đại học bang Washington, Hoa Kỳ) đã đề nghị tổng hợp một vật liệu xốp bọt biển mới dựa trên các tinh thể nano cellulose được khâu mạng với polyvinyl alcohol, thông qua tác nhân 1,2.3,4-butane tetracarboxylic acid. Vật liệu này không chỉ chứa các thành phần thân thiện với môi trường mà còn sở hữu đồng thời khả năng cách nhiệt hiệu quả và độ bền cơ lý vượt trội, hứa hẹn cho nhiều ứng dụng trong công nghiệp và cuộc sống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24781
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
841.33 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.