Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24788
Title: Vận dụng lí thuyết giáo dục toán học gắn với thực tiễn trong dạy học môn Toán
Authors: Nguyễn, Tiến Trung
Kim, Anh Tuấn
Keywords: Giáo dục toán học gắn với thực tiễn
Dạy học Toán
Hình tròn
Trải hình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 458 .-Tr.37-44
Abstract: Lí thuyết Giáo dục toán học gắn với thực tiễn (Realistic Mathematics Education – RME) đã được công bố và phát triển, vận dụng từ những năm 60 của thế kỉ XIX. Hiện nay, RME đã được nghiên cứu như là một lí thuyết phát triển chương trình trong giáo dục toán học. Nghiên cứu này góp phần tóm lược một số nội dung cơ bản về lí thuyết RME và đưa ra một số ví dụ về việc vận dụng RME trong dạy học môn Toán ở nhà trường phổ thông: Bài toán sắp xếp bình gas trên thùng xe tải và kiến thức về hình tròn; Tìm hiểu về trải hình và việc sản xuất hộp đóng gói sản phẩm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24788
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.