Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24796
Title: Sử dụng kiến thức về tập lồi đa diện để giải một số bài toán có nội dung thực tiễn ở lớp 10 trung học phổ thông
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Phạm, Quỳnh Trang
Keywords: Tập lồi đa diện
Bài toán thực tế
Lớp 10
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 457 .-Tr.37-40,36
Abstract: Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu của chúng tôi về ứng dụng của tập lồi đa diện trong giải các bài toán thực tế trong chương trình Đại số lớp 10. Cụ thể, chúng tôi đã phát biểu các bài toán thực tế về cực trị trong chương trình Đại số lớp 10 theo ngôn ngữ của Giải tích lồi và sử dụng các tích chất của hàm lồi để giải chúng. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng được thuật toán và lập trình trên phần mềm Pascal để giải một số bài toán toán thực tế dạng đó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24796
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.