Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24818
Title: Nghiên cứu phương pháp thiết kế kết cấu mặt đường áp dụng cho cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Authors: Khamkhampom Phouxay
Deuanhaksa Surya
Lã, Văn Chăm
Nguyễn, Quang Tuấn
Keywords: Mặt đường
Phương pháp thiết kế mặt đường
CHDCND Lào
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.27-30
Abstract: Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào chưa có quy trình chính thức về việc tính toán thiết kế kết cấu mặt đường. Bài báo đánh giá một số phương pháp thiết kế kết cấu áo đường phổ biến trong khu vực và trình bày các đặc điểm, sự lưu ý khi áp dụng các phương pháp này tại CHDCND Lào. Thông qua đó, bài báo nhấn mạnh một số định hướng nghiên cứu có thể triển khai làm cơ sở ban đầu cho việc xây dựng quy trình tính toán thiết kế kết cấu mặt đường tại Lào.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24818
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
988.98 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.