Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24818
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKhamkhampom Phouxay-
dc.contributor.authorDeuanhaksa Surya-
dc.contributor.authorLã, Văn Chăm-
dc.contributor.authorNguyễn, Quang Tuấn-
dc.date.accessioned2020-06-14T14:33:16Z-
dc.date.available2020-06-14T14:33:16Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-459X-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24818-
dc.description.abstractCộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào chưa có quy trình chính thức về việc tính toán thiết kế kết cấu mặt đường. Bài báo đánh giá một số phương pháp thiết kế kết cấu áo đường phổ biến trong khu vực và trình bày các đặc điểm, sự lưu ý khi áp dụng các phương pháp này tại CHDCND Lào. Thông qua đó, bài báo nhấn mạnh một số định hướng nghiên cứu có thể triển khai làm cơ sở ban đầu cho việc xây dựng quy trình tính toán thiết kế kết cấu mặt đường tại Lào.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesCầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.27-30-
dc.subjectMặt đườngvi_VN
dc.subjectPhương pháp thiết kế mặt đườngvi_VN
dc.subjectCHDCND Làovi_VN
dc.titleNghiên cứu phương pháp thiết kế kết cấu mặt đường áp dụng cho cộng hòa dân chủ nhân dân Làovi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
988.98 kBAdobe PDF
Your IP: 54.85.57.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.