Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24819
Title: Di cư và đi làm ăn xa của các cộng đồng dân cư ven biển ở tỉnh Cà Mau dưới tác động của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn
Authors: Trần, Văn Hà
Keywords: Di cư
Đi làm ăn xa
Biến đổi khí hậu
Xâm nhập mặn
Bán đảo Cà Mau
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 06 .- Tr.15-25
Abstract: Cà Mau là một trong sáu tỉnh của vùng Bán đảo Cà Mau, thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Hơn một thập niên qua, nơi này thường xuyên chịu tác động bởi hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ biển. Để đảm bảo sinh kế và ổn định cuộc sống, ngoài chuyển đổi sản xuất, kinh doanh, một bộ phận cư dân các dân tộc sống ở ven biển Tây và biển Đông của tỉnh đã tham gia lao động di cư, đi làm ăn xa như là một trong cách thức ứng phó với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Trên cơ sở phát hiện tính chất, đặc điểm và nguyên nhân di cư, đi làm ăn xa của những cộng đồng ven biển được khảo sát, bài viết nêu một số nhận xét và vấn đề thảo luận liên quan đến chính sách phát triển bền vững dựa vào “thuận thiên là chính” tại vùng “miệt biển” ở Bán đảo Cà Mau, theo tinh thần Nghị quyết 120 (11/2017) của Chính phủ về Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24819
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.77 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.