Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24823
Title: Tác động của quan hệ tộc người tới sinh kế của người HMông di cư ở huyện Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Quan hệ tộc người
Sinh kế
Người Hmông
Krông Bông
Đắk Lắk
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 06 .- Tr.44-51
Abstract: Quan hệ tộc người luôn đa dạng, phong phú và có tác động đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội của cộng đồng các dân tộc. Đối với sinh kế của người Hmông di cư ở huyện Ktông Bông tỉnh Đắk Lắk, quan hệ tộc người có tác động tích cực, giúp đồng bào từng bước thích nghi với điều kiện sản xuất mới. Qua thời gian định cư ở huyện Krông Bông, cùng với các yếu tố khác như chính sách của Đảng và Nhà nước, dưới tác động mạnh mẽ của mạng lưới quan hệ tộc người, đời sống kinh tế của người Hmông nơi đây đang ngày càng ổn định và phát triển hơn. Tuy nhiên, quan hệ tộc người trong lĩnh vực kinh tế hiện nay của họ đang tiềm ẩn một số vấn đề xã hội như gia tăng sự phân hóa giàu nghèo, nguy cơ rủi ro cao trong mua bán hàng hóa,…
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24823
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.