Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24829
Title: Quản trị doanh nghiệp trong xu hướng phát triển kinh tế số
Authors: Vũ, Thị Thu Hằng
Keywords: Quản trị doanh nghiệp
Trong xu hướng phát triển kinh tế số
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 551 .- Tr.04-06
Abstract: Xu hướng phát triển nền kinh tế số đưa đến những công nghệ mới mang tính đột phá đã thay đổi hoàn toàn môi trường kinh doanh hiện đại. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tác động sâu sắc đến mô hình tổ chức và cách thức vận động của nền kinh tế và tạo ra những thay đổi nhanh chóng trong sự phát triển cũng như cách quản trị, điều hành của các doanh nghiệp. Nền kinh tế số với những mô hình kinh doanh mới đã và đang tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và cũng đem lại không ít thách thức. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp cần thay đổi và áp dụng giải pháp quản trị doanh nghiệp mới, chủ động thích ứng với kinh tế số trong chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24829
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
648.45 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.160.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.