Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24845
Nhan đề: Hydro tác dụng với Chlo trong chương trình hóa học THCS
Tác giả: Trịnh, Quang Cảnh
Từ khoá: Hydro
Tác dụng
Chlo
Chương trình hóa học THCS
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 04(352) .- Tr.20-21
Tóm tắt: Ở nhiệt độ thường và trong bóng tối, chlo oxy hóa chậm hydro: CI₂ + H₂ -> 2HCI. Nếu chiếu sáng hoặc ho nóng, phản ứng xảy ra nhanh. Nếu tỉ lệ mol H₂: Cl₂ = 1 :1 thì hỗn hợp sẽ nổ mạnh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24845
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
544.76 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.