Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24848
Title: "Kiếm củi nhiều năm, thiêu 1 giây"
Authors: Hoàng Nguyễn
Keywords: Kiếm củi nhiều năm
Thiêu 1 giây
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 930 .- Tr.101
Abstract: Người xưa có câu ngạn ngữ: “Kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ”. Hoạt động trực quan, cụ thể khi được nhìn nhận ở tầm khái quát, mang ý nghĩa chân lý sẽ mang lại nhiều gợi ý về đối nhân, xử thế. Hai khoảng thời gian trong câu ngạn ngữ đặt cạnh nhau cho thấy sự chênh lệch vô cùng lớn giữa một bên là sự vun đắp, kiếm tìm, gìn giữ; và một bên là kết quả trắng tay, mất mát, hẫng hụt như là mặt trái của sự vun đắp; đồng thời còn là hậu quả nhãn tiền của hành động “phá hoại”. Đây cũng chính là biểu hiện tương phản của hai mặt đối lập: một bên xây dựng, một bên phá bỏ…
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24848
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
200.48 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.