Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24851
Title: Tỉnh Bắc Ninh: Xây dựng thành phố thông minh lấy người dân làm trung tâm
Authors: Trần, Văn Vững
Keywords: Tỉnh Bắc Ninh
Xây dựng thành phố thông minh
Lấy người dân làm trung tâm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 930 .- Tr.80-84
Abstract: Trong thời đại công nghệ số, thành phố/đô thị thông minh là khái niệm dần trở lên quen thuộc. Tuy nhiên, không có khái niệm chung, cứng nhắc cho việc xây dựng thành phố thông minh trên toàn cầu. Tại Việt Nam, dù mới ở những bước đi đầu trong triển khai xây dựng mô hình thành phố thông minh, nhưng cũng có những cách tiếp cận khác nhau. Tỉnh Bắc Ninh cũng vậy, và đích hướng tới là lấy người dân làm trung tâm, trong đó công nghệ thông tin trở thành động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24851
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.