Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24851
Nhan đề: Tỉnh Bắc Ninh: Xây dựng thành phố thông minh lấy người dân làm trung tâm
Tác giả: Trần, Văn Vững
Từ khoá: Tỉnh Bắc Ninh
Xây dựng thành phố thông minh
Lấy người dân làm trung tâm
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Cộng sản;Số 930 .- Tr.80-84
Tóm tắt: Trong thời đại công nghệ số, thành phố/đô thị thông minh là khái niệm dần trở lên quen thuộc. Tuy nhiên, không có khái niệm chung, cứng nhắc cho việc xây dựng thành phố thông minh trên toàn cầu. Tại Việt Nam, dù mới ở những bước đi đầu trong triển khai xây dựng mô hình thành phố thông minh, nhưng cũng có những cách tiếp cận khác nhau. Tỉnh Bắc Ninh cũng vậy, và đích hướng tới là lấy người dân làm trung tâm, trong đó công nghệ thông tin trở thành động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24851
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.