Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24876
Title: Quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên: thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Nguyễn, Thị Thu Huyền
Keywords: Quản lý thu chi ngân sách nhà nước
Tại Phòng Lao động - Thương binh
Xã hội
Thành phố Sông Công
Tỉnh Thái Nguyên
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 556+557 .- Tr.22-24
Abstract: Hiện nay, công tác quản lý thu chi NSNN tại Phòng LĐ-TB&XH Tp Sông Công, tirnh Thái Nguyên đã và đang thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách nhà nước do Phòng phụ trách quản lý. Tuy nhiên, công tác quản lý thu chi NSNN cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định trong việc đảm bảo quy trình, nguyên tắc và nội dung thu chi. Theo đó, bài viết sẽ phản ánh rõ nét thực trạng về quản lý thu chi NSNN tại Phòng LĐ-TB&XH Tp Sông Công, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm quản lý tốt công tác thu chi NSNN góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, giúp đơn vị trở thành một trong những tập thể có phương thức quản lý thu chi ngân sách hiệu quá và thành công.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24876
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.