Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24880
Title: Công nghệ 5G - nhân tố thúc đẩy sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ về phát triển công nghệ
Authors: Lê, Trung Kiên
Nguyễn, Việt Lâm
Keywords: Công nghệ 5G
Mỹ
Điều Chỉnh chiến lược
Công nghệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Châu Mỹ ngày nay;Số 01(262) .- Tr.37-46
Abstract: Công nghệ 5G đang được xem là nhân tố thay đổi “cuộc chơi”, tác động sâu rộng tới đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quân sự của các quốc gia trên thế giới. Với Mỹ, lần đầu tiên, năng lực công nghệ của nước này trong một lĩnh vực - cụ thể là 5G - chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ một quốc gia “đối thủ” là Trung Quốc, đòi hỏi Mỹ phải điều chỉnh tư duy và chiến lược phát triển công nghệ đối với phát triển kinh tế, an ninh quốc gia cũng như chiến lược an ninh toàn cầu. Sự điều chỉnh chiến lược công nghệ này của Mỹ tạo ra một số cơ hội cũng như thách thức đối với các nước, bao gồm các nước đang phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24880
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.