Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24880
Nhan đề: Công nghệ 5G - nhân tố thúc đẩy sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ về phát triển công nghệ
Tác giả: Lê, Trung Kiên
Nguyễn, Việt Lâm
Từ khoá: Công nghệ 5G
Mỹ
Điều Chỉnh chiến lược
Công nghệ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Châu Mỹ ngày nay;Số 01(262) .- Tr.37-46
Tóm tắt: Công nghệ 5G đang được xem là nhân tố thay đổi “cuộc chơi”, tác động sâu rộng tới đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quân sự của các quốc gia trên thế giới. Với Mỹ, lần đầu tiên, năng lực công nghệ của nước này trong một lĩnh vực - cụ thể là 5G - chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ một quốc gia “đối thủ” là Trung Quốc, đòi hỏi Mỹ phải điều chỉnh tư duy và chiến lược phát triển công nghệ đối với phát triển kinh tế, an ninh quốc gia cũng như chiến lược an ninh toàn cầu. Sự điều chỉnh chiến lược công nghệ này của Mỹ tạo ra một số cơ hội cũng như thách thức đối với các nước, bao gồm các nước đang phát triển.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24880
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.