Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24885
Title: Tỉnh Hậu Giang phấn đấu trở thành trung tâm nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh vùng đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Huy Vũ
Keywords: Tỉnh Hậu Giang
Trung tâm nông nghiệp xanh
Nông nghiệp thông minh
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 930 .- Tr.85-89
Abstract: Là một tỉnh có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, những năm gần đây, Hậu Giang đang triển khai nhiều chương trình, dự án để cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Một trong những mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đang hướng đến là chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phấn đấu đưa Hậu Giang trở thành một trung tâm nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24885
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
966.24 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.