Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24895
Nhan đề: Công ty cổ phần lọc dầu Bình Sơn tổ chức hội nghị khách hàng 2019
Từ khoá: Công ty cổ phần lọc dầu Bình Sơn
Hội nghị khách hàng 2019
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Cộng sản;Số 931 .- Tr.113-114
Tóm tắt: Ngày 30-11-2019, Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2019 với sự tham dự của hơn 150 khách hàng là các đối tác kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng LPG và hạt nhựa pp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24895
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
265.58 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.