Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24916
Title: Phương pháp xác định dạng lai hóa và dạng hình học của phân tử
Authors: Nguyễn, Thu Huế
Nguyễn, Thị Xuân
Tạ, Đặng Khoa
Keywords: Phương pháp
Xác định dạng lai hóa
Dạng hình học
Phân tử
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 04(352) .- Tr.18-19,21
Abstract: Đối với chương trình nâng cao lớp 10, các đề thi Olympic, đề thi học sinh giỏi có đề cập đến dạng lai hóa của phân tử và dạng hình học của các phân tử. Đây là vấn đề khá khó với học sinh, học sinh nhớ dạng lai hóa và dạng hình học của một số phân tử quen thuộc, khi gặp các phân tử khác các em không biết xác định dạng lai hóa và dạng hình học như thế nào. Bài viết này, chúng tôi đưa ra phương pháp có thể xác định dạng lai hóa và dạng hình học phân tử đơn giản và phức tạp hơn. Với những phân tử phức chất học sinh sẽ được nghiên cứu riêng và sâu hơn ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24916
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
903.07 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.