Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24948
Nhan đề: Những diễn biến chính trị mới và triển vọng của phong trào cánh tả ở khu vực Mỹ La -Tinh
Tác giả: Nguyễn, Thu Hà
Trần, Thọ Quang
Từ khoá: Những diễn biến chính trị mới
Phong trào cánh tả ở khu vực Mỹ La -Tinh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Cộng sản;Số 927 .- Tr.102-106
Tóm tắt: Cuộc bầu cử vào tháng 12-2018 tại Chi-lê với chiến thắng của lãnh đạo cánh hữu Xê-bát-tiên Pi-nê-ra (Sebastian Pihera) đã đánh dấu một giai đoạn vô cùng khó khăn trong phong trào cánh tả ở khu vực Mỹ La-tinh, báo hiệu một thời kỳ lực lượng cực hữu đã giành được quyền chi phối ở khu vực này. Các ứng cử viên cực hữu ở các nước khu vực Mỹ La-tinh trong nhưng năm gần đây đã giành được số phiếu rất cao và trở thành lãnh đạo ở một số nước trong khu vực này, như ở Ác-hen-ti-na (năm 2015), Bra-xin (năm 2016), và Pa-ra-goay (năm 2018).
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24948
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
905.2 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.