Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24949
Nhan đề: Thực trạng hành vi sử dụng quyền lực của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh
Tác giả: Nguyễn, Thanh Giang
Từ khoá: Hành vi
Hành vi sử dụng quyền lực
Người đứng đầu
Các loại quyền lực trong lãnh đạo
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tâm lý học;Số 11 .- Tr.49-62
Tóm tắt: Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng hành vi sử dụng quyền lực của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh qua khảo sát tại 3 tỉnh Yên Bái, Quảng Ninh và Nam Định. Hành vi sử dụng quyền lực của người đứng đầu được thể hiện ở 2 nhóm hành vi sử dụng quyền lực cấu thành là nhóm hành vi sử dụng quyền lực cá nhân và nhóm hành vi sử dụng quyền lực địa vị... .
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24949
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Hán Nôm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.