Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24949
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Giang-
dc.date.accessioned2020-06-15T01:43:26Z-
dc.date.available2020-06-15T01:43:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-0098-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24949-
dc.description.abstractBài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng hành vi sử dụng quyền lực của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh qua khảo sát tại 3 tỉnh Yên Bái, Quảng Ninh và Nam Định. Hành vi sử dụng quyền lực của người đứng đầu được thể hiện ở 2 nhóm hành vi sử dụng quyền lực cấu thành là nhóm hành vi sử dụng quyền lực cá nhân và nhóm hành vi sử dụng quyền lực địa vị... .vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTâm lý học;Số 11 .- Tr.49-62-
dc.subjectHành vivi_VN
dc.subjectHành vi sử dụng quyền lựcvi_VN
dc.subjectNgười đứng đầuvi_VN
dc.subjectCác loại quyền lực trong lãnh đạovi_VN
dc.titleThực trạng hành vi sử dụng quyền lực của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.