Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/250
Title: Giải pháp đột phá mới trong công nghệ truyền thông không dây bằng ánh sáng: Light Fidelity (LI-FI)
Authors: Lê, Văn Doanh
Nguyễn, Triệu Sơn
Đỗ, Đức Anh
Keywords: Công nghệ truyền thông không dây
Ánh sáng
Đột phá công nghệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 225+226 .- Tr.27-34
Abstract: Ngày nay Internet kết nối vạn vật (Internet of Things – IoT) trở nên thông dụng và là nền tảng công nghệ cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Kết nối không dây bằng sóng radio WiFi đã chuyển sang thế hệ thứ tư 4G với tốc độ vượt trội. Mới đây các nhà khoa học Anh đã phát minh một công nghệ kết nối không dây mới với dữ liệu được truyền bằng ánh sáng mang tên Li-Fi(Light Fidelity)có tốc độ tăng hơn hệ thống WiFi hàng trăm lần và tính bảo mật rất cao.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/250
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.