Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25004
Title: Tác động của chương trình học tập cảm xúc - xã hội đến sức khỏe tâm thần của trẻ vỊ thành niên
Authors: Đinh, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Keywords: Học tập cảm xúc - xã hội
Sức khỏe tâm thần
Vị thành niên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tâm lý học;Số 11 .- Tr.63-74
Abstract: Rối loạn sức khỏe tâm thần đang là vấn đề đáng báo động hiện nay ở Việt Nam. Chương trình học tập cảm xúc - xã hội (social and emotional learning - SEL) được xem là chương trình phòng ngừa hữu hiệu trong việc giảm thiểu các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở lứa tuổi vị thành niên... .
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25004
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.