Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25005
Title: Luận bàn về một số vấn đề trong luật hôn nhân và gia đình năm 2014
Authors: Lê, Thị Nga
Keywords: Luật hôn nhân và gia đình
Năm 2014
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 10 .- Tr.37-40,48
Abstract: Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích một số hạn chế, bất cập trong các quy định của luật hôn nhân gia đình (LHNGĐ) 2014, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị cụ thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25005
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.252.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.