Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25052
Title: Khác biệt giới về hành vi tìm kiếm sự giúp đỡ trong khám chữa bệnh của cư dân nông thôn Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Hành vi tìm kiếm sự giúp đỡ
Khác biệt giới
Khám chữa bệnh
Nông thôn Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 06 .- Tr.68-79
Abstract: Dựa trên dữ liệu nghiên cứu về sức khỏe dân số tại 12 xã nông thôn ở ba vùng miền của Việt Nam năm 2013 – 2014, với phương pháp hồi quy logistic và phân tích định tính, bài viết tìm hiểu các yếu tố tạo nên sự khác biệt giới về hành vi tìm kiếm sự giúp đỡ của cư dân nông thôn nước ta. Từ góc độ thuyết tương đối văn hóa và lý thuyết kinh tế - chính trị cho thấy, giới ở những độ tuổi khác nhau, nhất là trong tuổi lao động có sự thể hiện khác biệt về vị trí và vai trò của nam và nữ. Điều kiện kinh tế gia đình là yếu tố quan trọng đối với việc nam và nữ có đi khám bệnh kịp thời hay không, nhưng nếu điều kiện như nhau thì nam giới thường ưu tiên cho nữ đi khám chữa bệnh. Việc kiến tạo giới – nam tính hay nữ tính chịu tác động của văn hóa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25052
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.