Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25099
Title: Thực tập sinh khối ngành kinh tế của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Hồ, Thị Hương Lan
Dương, Trọng Tâm
Dương, Văn Dưỡng
Ngô, Hữu Nhật
Nguyễn, Thị Nguyệt
Đăng, Thanh Hương
Keywords: Doanh nghiệp
Nhu cầu tuyển dụng
Ngành kinh tế
Thực tập sinh
Thành phố Huế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 272 .- Tr.82-90
Abstract: Bài viết làm rõ tình hình sử dụng thực tập sinh cũng như nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh khối ngành kinh tế của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế. Thông qua dữ liệu khảo sát các doanh nghiệp bằng phương pháp chọn mẫu quota, nhóm nghiên cứu đã phản ánh được các hoạt động thực tế mà thực tập sinh đã tham gia, lợi ích và những trở ngại khi doanh nghiệp sử dụng thực tập sinh cũng như những mong muốn của doanh nghiệp đối với việc sử dụng thực tập sinh tại đơn vị của mình. Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất các hàm ý cho các bên liên quan trong việc đáp ứng nhu cầu thực tập sinh ở các doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25099
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.