Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25103
Title: Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình khai thác du lịch bền vững
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình
Khai thác du lịch bền vững
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 05 .- Tr.22-24
Abstract: Bài viết: Tài nguyên sinh thái tự nhiên và nhân văn - Cơ sở cho sự phát triển du lịch bền vững của Khu bảo tổn Na Hang - Lâm Bình; Mấy vấn đề đặt ra trong việc phát triển du lịch bền vững ở Khu bảo tồn Na Hang - Lâm Bình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25103
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.