Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25182
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Tâm-
dc.contributor.authorNhữ, Thu Nga-
dc.contributor.authorTrịnh, Văn Vượng-
dc.contributor.authorPhan, Thúy Hiền-
dc.contributor.authorTrần, Ngọc Thanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hương-
dc.contributor.authorVũ, Đình Hòa-
dc.date.accessioned2020-06-16T03:12:41Z-
dc.date.available2020-06-16T03:12:41Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-4794-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25182-
dc.description.abstractĐa dạng nguồn gen là lợi thế trong công tác chọn tạo giống cây trồng. Tổng số 10 dòng Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) chọn lọc từ năm 2014-2017 đã được theo dõi các tính trạng kiểu hình, đánh giá đa dạng di truyền và mối tương quan. Nghiên cứu được bố trí theo kiểu tuần tự không lặp lại. Kết quả, căn cứ vào chỉ thị hình thái, 10 dòng Náng hoa trắng đã được chia làm 3 nhóm. Năng suất cá thể và hàm lượng lycorine có xu hướng tương quan thuận với các tính trạng như tỷ lệ đậu quả, chiều dài lá, tỷ lệ tươi/khô. Kết quả này là bước đánh giá quan trọng, làm tiền đề cho công tác chọn tạo giống sau này.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(12) .- Tr.36-40-
dc.subjectCrinum asiaticumvi_VN
dc.subjectĐa dạng di truyềnvi_VN
dc.subjectNáng hoa trắngvi_VN
dc.subjectTương quanvi_VN
dc.titleĐánh giá đa dạng di truyền bằng chỉ thị hình thái và tương quan kiểu hình của các dòng Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
860.94 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.