Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25191
Title: Một Số đặc điểm kháng kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của Serratia marcescens phân lập trên bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Authors: Hoàng, Thị Hằng
Phạm, Duy Thái
Trần, Thị Vân Phương
Ngô, Thị Hồng Hạnh
Trần, Huy Hoàng
Keywords: ESBL
MIC
PFGE
Serratia marcescens
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(12) .- Tr.20-25
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định đặc điểm kháng kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của 25 chủng Serratia marcescens được phân lập từ năm 2014 đến năm 2016 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả cho thấy, có sự gia tăng kháng thuốc ở các chủng Serratia marcescens trong nghiên cứu này đối với các nhóm kháng sinh như aminoglycosides, fluoroquinolones và cephalosporin phổ tác dụng rộng được dùng chủ yếu để điều trị cho Serratia marcescens. Tỷ lệ kháng với cefotaxime (32%), ciprofloxacin (28%), aztreonam (28%), gentamycin (24%) và cefepime (12%), cao hơn so với các nghiên cứu trước đó trên thế giới như ở Mỹ và châu Âu. 20% Serratia marcescens có khả năng sinh ESBL mang gen bla CTX-M và 12% mang gen bla TEM. Phân tích mối liên hệ kiểu gen bằng kỹ thuật điện di xung trường (PFGE) cho thấy, các chủng vi khuẩn không thuộc một kiểu gen duy nhất mà thuộc 3 nhóm kiểu gen là S1, S2, S3 với hệ số tương đồng ≥85% và có khả năng tồn tại sự lây nhiễm vi khuẩn giữa các khoa trong bệnh viện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25191
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.