Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25194
Title: Nghiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán vi khuẩn Helicobacter pylori trong mẫu nước bọt bằng phương pháp PCR
Authors: Triệu, Tiến Sang
Trần, Văn Khoa
Nguyễn, Thanh Tùng
Nguyễn, Hoàng Hiệp
Nguyễn, Thu Huyền
Nguyễn, Thị Trang
Keywords: Helicobacter pylori
Không xâm lấn
Nước bọt
PCR
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(12) .- Tr.9-13
Abstract: Helicobacter pylori (Hp) là một vi khuẩn tồn tại phổ biến trong niêm mạc dạ dày người. Hơn 50% dân số thế giới có vi khuẩn Hp trong đường tiêu hóa; 10-20% trong số đó có nguy cơ nhiễm trùng dạ dày và 1-2% có nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Hiện nay có nhiều phương pháp chẩn đoán Hp, trong đó CLOtest trên mảnh sinh thiết dạ dày là phương pháp lâm sàng được sử dụng thường xuyên với độ chính xác cao, nhưng đòi hỏi phải có quá trình xâm lấn nội mô. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã xây dựng thành công quy trình chẩn đoán vi khuẩn Hp trong mẫu nước bọt bằng phương pháp PCR thông qua việc xác định hai gen đặc hiệu ureC và hsp60 của vi khuẩn Hp. Thử nghiệm quy trình trên 67 mẫu nước bọt cho thấy, phương pháp này cho kết quả tương đồng với phương pháp PCR trên mẫu mô sinh thiết dạ dày và phương pháp lâm sàng CLOtest.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25194
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
914.72 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.