Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25205
Nhan đề: Dự báo lượng mưa tại một số trạm quan trắc Việt Nam dựa trên lập trình di truyền
Tác giả: Nguyễn, Thị Hiền
Nguyễn, Xuân Hoài
Đặng, Văn Nam
Ngô, Văn Mạnh
Từ khoá: Lập trình di truyền
Dự báo lượng mưa
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 707 .- Tr.1-10
Tóm tắt: Trong bài báo này, nghiên cứu trình bày một phương pháp mới để giải quyết bài toán dự đoán lượng mưa là lập trình di truyền (Genetic Programmer - GP). Đây là lần đầu tiên GP được sử dụng trong bối cảnh dự báo lượng mưa ờ một số thành phố tại Việt Nam. Nghiên cứu sẽ so sánh hiệu suất của GP và các thuật toán học máy khác như SVM. MLP. DCT, kNN trên 3 bộ dữ liệu khác nhau của các thành phố tại Việt Nam và báo cáo kết quả. Mục tiêu là để xem liệu GP có khá nâng dự báo tốt hơn so với các phương pháp học máy khác hay không? Các kết quả đều chỉ ra rằng nói chung GP vượt trội đáng kể so với các phương pháp học máy khác, đó là cách tiếp cận chủ đạo trong bài viết.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25205
ISSN: 2525-2208
Bộ sưu tập: Khí tượng Thủy văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.