Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25205
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hiền-
dc.contributor.authorNguyễn, Xuân Hoài-
dc.contributor.authorĐặng, Văn Nam-
dc.contributor.authorNgô, Văn Mạnh-
dc.date.accessioned2020-06-16T03:44:38Z-
dc.date.available2020-06-16T03:44:38Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2525-2208-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25205-
dc.description.abstractTrong bài báo này, nghiên cứu trình bày một phương pháp mới để giải quyết bài toán dự đoán lượng mưa là lập trình di truyền (Genetic Programmer - GP). Đây là lần đầu tiên GP được sử dụng trong bối cảnh dự báo lượng mưa ờ một số thành phố tại Việt Nam. Nghiên cứu sẽ so sánh hiệu suất của GP và các thuật toán học máy khác như SVM. MLP. DCT, kNN trên 3 bộ dữ liệu khác nhau của các thành phố tại Việt Nam và báo cáo kết quả. Mục tiêu là để xem liệu GP có khá nâng dự báo tốt hơn so với các phương pháp học máy khác hay không? Các kết quả đều chỉ ra rằng nói chung GP vượt trội đáng kể so với các phương pháp học máy khác, đó là cách tiếp cận chủ đạo trong bài viết.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 707 .- Tr.1-10-
dc.subjectLập trình di truyềnvi_VN
dc.subjectDự báo lượng mưavi_VN
dc.titleDự báo lượng mưa tại một số trạm quan trắc Việt Nam dựa trên lập trình di truyềnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.