Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25209
Nhan đề: Thư điện tử sống mãi
Tác giả: Konrad Alex
Từ khoá: Thư điện tử sống mãi
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 04 .- Tr.82-83
Tóm tắt: Từng bị lãng quên, giờ đây, hộp thư được hồi sinh nhờ hai người sáng lập của Front, công ty khởi nghiệp có những tên tuổi lớn ủng hộ và mang sứ mệnh làm cho thư điện tử lỗi thời lại vang danh lần nữa.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25209
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
744.91 kBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.