Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25214
Title: Song hành nhịp sống
Authors: Quốc Khánh
Cường Nghiêm
Keywords: Song hành nhịp sống
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 04 .- Tr.54-57
Abstract: Cùng với kiểm định, truy xuất nguồn gốc là chìa khóa giúp nông sản của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường tiêu chuẩn chất lượng cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25214
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.