Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25226
Title: Đồng bằng sông Cửu Long: khát giữa vùng nước
Authors: Lê, Anh Tuấn
Keywords: Đồng bằng sông Cửu Long
Khát giữa vùng nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 04 .- Tr.13-14
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có hơn bốn triệu héc ta đất liền với hàng ngàn cây số sông rạch chằng chịt và gấp ba lần con số đó là diện tích mặt biển. Vùng đồng bằng này được xem là vùng đất ngập nước lớn nhất Việt Nam nếu dựa theo phân loại của công ước Ramsar về các vùng được gọi là đất ngập nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25226
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
877.92 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.