Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25255
Title: Cân bằng nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn bằng mô hình mike hydro basin
Authors: Vũ, Thị Thu Lan
Hoàng, Thanh Sơn
Nguyễn, Bách Tùng
Đào, Bích Thuỷ
Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Vu Gia-Thu Bồn
MIKE HYDRO Basin
Cân bằng nước
Thiếu nước sử dụng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 708 .- Tr.1-12
Abstract: Liên tiếp trong các năm gần đây, tình trạng thiếu nước sử dụng cho các hoạt động như cấp sinh hoạt cho dân cư và các dịch vụ du lịch ở TP Đà Nẵng và TP Hội An thường xuyên xảy ra, diện tích đất nông nghiệp ở các khu vực đồi và đồng bằng bị hạn hán mở rộng... Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE HYDRO Basin áp dụng cho LVS Vu Gia - Thu Bồn nhằm đánh giá thực trạng thiếu nước sử dụng trên cơ sở cân bằng nguồn nước với nguyên tắc phân chia các tiểu lưu vực theo thể tự nhiên. Kết quả tính toán cho thấy vấn đề thiếu nước sử dụng tập trung ở vùng hạ du (hạ du Vu Gia, hạ lưu Thu Bồn, Vĩnh Điện, Ly Ly, Trường Giang) mà nguyên nhân là nguồn cấp nước không đảm bảo (bao gồm cả lượng và chất lượng). Đối với các khu vực trung du, tình trạng thiếu nước là do thiếu công trình khai thác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25255
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.