Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25256
Title: Bàn về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao của Hà Nội
Authors: Trần, Đức Hải
Keywords: Nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao
Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 05 .- Tr.42-44
Abstract: Trước xu thế hội nhập, toàn cầu hóa và tác động của cách mạng công nghiêp 4.0, nguồn nhân lực du lịch, nhất là nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đã trở thành nhân tố quyết định sự phát triển du lịch và khả năng cạnh tranh du lịch cả nước và từng địa phương, trong đó có Hà Nội. Bởi vậy, cần có một chiến lược đúng để phát huy nhân tố con người trên cơ sở phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25256
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.